อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ทางเคมี เครื่องมือวัด สอบถาม AR BROWN (Thailand)

ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม Contact us

ขอขอบคุณสำหรับการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเรา หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

กรุณาสอบถามได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ อนึ่ง ในกรณีที่เร่งด่วน กรุณาติดต่อสอบถามโทรศัพท์ค่ะ


Thank you for visiting our website. If you have any inquiries about our company and products,

please feel free to contact us.

สอบถามทางโทรศัพท์ Inquiry by phone

กรณีที่ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ สามารถติดต่อเราได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้

เวลาเปิด-ปิดทำการ   9:00-17:00 (AR BROWN (THAILAND) CO., LTD.)


By phone, please call to the nearest branch during our business hour.

Business Hour 9:00-17:00 (AR BROWN (THAILAND) CO., LTD.)

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อสอบถาม Phone number list of our branches
สำนักงาน เบอร์โทรศัพท์
AR BROWN (THAILAND) CO., LTD. TEL  +66-2-116-5588/5589
FAX  +66-2-116-5590
สำนักงานใหญ่โตเกียว
Tokyo Branch
TEL  +81-03-3543-8831 (ตัวแทนกรรมการผู้จัดการ)
FAX  +81-03-3543-8865
สาขาโอซาก้า
Osaka Branch
TEL  +81-06-6282-4000 (ตัวแทนกรรมการผู้จัดการ)
FAX  +81-06-6282-4005
สาขานาโกย่า
Nagoya Branch
TEL  +81-052-211-2206 (ตัวแทนกรรมการผู้จัดการ)
FAX  +81-052-211-2235
AR BROWN (Shanghai) Co., Ltd. TEL  +86-021-6278-8780 (ตัวแทนกรรมการผู้จัดการ)
FAX  +86-021-6278-8781
สอบถามทางอีเมล์ Inquiry by contact form
หน้าจอป้อนข้อมูล Inquiry form

กรุณากรอกแบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่

please fill out this form in ENGLISH.

※ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

※ Required

ชื่อบริษัท*
Company Name
ชื่อหน่วยงาน / แผนก
Department
ชื่อ - นามสกุล*
Name
ที่อยู่
Address
รหัสไปรษณีย์
Zip code
หมายเลขโทรศัพท์*
Phone No.
FAX No.
Email*
โปรดยืนยัน E-mail อีกครั้ง*
Email (Re-type)
เรื่องทีสอบถาม*
Subject
เนื้อหาที่ต้องการทราบ
(เลือกหลายข้อได้)
Inquiry about
(multiple answers allowed)About consultation
รายละเอียดที่ต้องการสอบถาม
Question / Comment